Kolektor: 81.4°C
Zásobník: 64.9°C
Venku: 39.5°C
Sluneční záření: 0 W/m2
Solární systémy On-Line 

Systémy PROFISolar :: Účinnost trubic 92%?

Účinnost vakuové trubice a absorbční vrstvy je skutečně 92% nebo vyšší.
Tímto ale veškerá podobnost vakuových trubicových kolektorů končí.

Ve výsledku jsou totiž rozdíly v tepelném zisku celého systému velice rozdílné. Při špatném sestavení systému mohou ztráty dosahovat až 50 % z tepelného zisku.

Není důležitý jen solární kolektor, ale celkově použitá technologie.